Het begint achter de voordeur

Het begint achter de voordeur

In 2019 bezochten we 6 gezinnen die de afgelopen jaren hebben meegedaan met de VoorleesExpress. Samen met de toenmalige vrijwilliger gingen we met ouders en kinderen in gesprek. Hoe kijken ze terug op deelname aan de VoorleesExpress? Wat heeft het voor hun betekend? Hoe gaat het met de taalontwikkeling van de kinderen en welke rol speelt (voor)lezen nu in het gezin? 

Je leest de interviews hier:

De portretten van de gezinnen verschenen ook in de publicatie 'Achter de voordeur. Ambities voor een toekomst zonder taalachterstand'. Benieuwd naar deze publicatie? Kijk dan hier.