Erkenning en effectiviteit

Erkenning en effectiviteit

Bewezen effectief

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op verhaalbegrip. De kaftherkenning van kinderen verbetert ook na deelname aan het project. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: de intensiteit van voorlezen door ouder en kind wordt positief beïnvloed. Lees hier meer over het onderzoek naar de effectiviteit van de VoorleesExpress.

De VoorleesExpress is opgenomen in de databank van Het Nederlands Jeugdinstituut als 'effectief volgens eerste aanwijzingen'. "De commissie vindt VoorleesExpress een praktisch, laagdrempelig programma met mooie materialen, dat wordt gedragen door het veld. Het is lovenswaardig dat ontwikkelaars de moeite hebben gedaan om onderzoek te laten doen naar de effecten. Na publicatie van de laatste studie komt de commissie tot een oordeel van “Effectief volgens eerste aanwijzingen voor effectiviteit”.

Lees hier meer over de resultaten van de VoorleesExpress.

Belang van voorlezen steeds vaker erkend

Voorlezen werkt. Dat laten verschillende instantie waarmee we samen werken zien. Allen onderschrijven het belang van een rijke taalomgeving thuis voor de ontwikkeling van peuters en kinderen. Ook koningin Máxima is trots op de VoorleesExpress.

Trotse koningin

'Ik vind het fantastisch dat de VoorleesExpress kinderen meer kansen biedt om boeken te lezen en de weg te vinden naar de bibliotheek!'

Koningin Máxima bezocht in 2010 de Joop Westerweelschool in Amsterdam om te kijken hoe de VoorleesExpress te werk gaat. 

Belangeloze inzet

'Het project is een toonbeeld van zuivere, belangeloze inzet voor die mensen die taalondersteuning het hardste nodig hebben.' Aldus de jury van de Nationale Alfabetiseringsprijs (2010)