VoorleesExpress Rotterdam

Uitgevoerd door: Stichting Mano
voorleesexpress@stichtingmano.nl |
010-4863022

250 gezinnen kunnen dit jaar meedoen in Rotterdam.
Maar we zoeken nog vrijwilligers.... meld je nu aan!

Waarom de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen we door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten.
Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid. Naast persoonlijke begeleiding krijg je input via onze e-learning. Meer weten over dit vrijwilligerswerk?VoorleesExpress Rotterdam
Stichting Mano
Projectleider: Sandra den Otter

010-4863022
voorleesexpress@stichtingmano.nl 
Eendrachtsweg 62
3012 LG
RotterdamAanmelden

* Een gezin aanmelden is alleen voor organisaties en professionals die samenwerken met de VoorleesExpress.

Belangrijke informatie voor toeleiders


Checklist voordat je een gezin aanmeldt:
□ Ik spreek het gezin regelmatig.
□ Ik kan de contactpersoon zijn voor de voorlezer tijdens het voorleestraject. Ik ben beschikbaar om (af en toe) vragen te beantwoorden.
□ Ik ken de thuissituatie van het gezin en weet dat deze voldoende stabiel is om een vrijwillige voorlezer (zonder professionele achtergrond) thuis te laten komen.
□ Ik ken de doelen en werkwijze van de VoorleesExpress en kan deze overbrengen aan het gezin.*

* De VoorleesExpress is voor kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien, met ouders die niet de kennis of (financiële) middelen hebben om hun kinderen te stimuleren in de taalontwikkeling. Hoogopgeleide kenniswerkers (expats) vallen daarom meestal niet binnen de doelgroep van de VoorleesExpress. Via voorleesexpress@stichtingmano.nl kun je een uitgebreid overzicht van de criteria opvragen.

Let op:
> Meld je een gezin aan vanuit een grote organisatie met meerdere contactpersonen? Vul dan altijd je eigen gegevens in bij 'Extra contact'.
> Wil je als organisatie of professional voor het eerst gezinnen aanmelden en ben je nog geen toeleider? Neem dan even contact met ons op via voorleesexpress@stichtingmano.nl.