VoorleesExpress Arnhem

Uitgevoerd door: Rozet
voorleesexpress@rozet.nl |
06-53 14 64 45

80 gezinnen kunnen dit jaar meedoen in Arnhem.
Maar we zoeken nog vrijwilligers.... meld je nu aan!

Waarom de VoorleesExpress?

De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen van 2 tot 8 jaar met een taalachterstand extra aandacht krijgen. We lezen voor, doen taalspelletjes en gaan samen met de ouders aan de slag met taal en leesplezier. Dat doen we door het gezin (thuis) te ontmoeten maar ook door digitale contactmomenten.
Als vrijwilliger van de VoorleesExpress word je getraind en begeleid. Naast persoonlijke begeleiding krijg je input via onze e-learning. Meer weten over dit vrijwilligerswerk?VoorleesExpress Arnhem
Rozet
Projectleider: Corinna Haese

06-53 14 64 45
voorleesexpress@rozet.nl 
Kortestraat 16
6811 EP
ArnhemAanmelden

* Een gezin aanmelden is alleen voor organisaties en professionals die samenwerken met de VoorleesExpress. Staat uw organisatie niet op de lijst van toeleiders of heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider.

Prikbord

Wie doet wat


De toeleider:
• Stelt een vaste contactpersoon aan voor de VoorleesExpress (IB-er, unit-coördinator, logopedist).
• Deze persoon is verantwoordelijk voor het bepalen van geschiktheid van gezinnen.
• Houdt een intakegesprek met ouders en vult vervolgens (samen met ouders) het aanmeldformulier in.

De VoorleesExpress bij Rozet:
• Stelt een vaste contactpersoon aan voor de communicatie met de school.
• Zorgt voor een intakegesprek bij het gezin thuis en maakt vervolgens een koppeling tussen gezin en voorlezer.
• Informeert het gezin over hoe de voorleesperiode gaat verlopen.
• Houdt de school op de hoogte van deelnemende gezinnen en geeft na afloop een terugkoppeling.

Informatie voor gezinnen:
• Ouders kunnen niet zelf hun kinderen aanmelden bij de VoorleesExpress Arnhem.
• Om mee te doen, neem contact op met de kinderopvang, school of logopedie-instelling waar uw kind naar toe gaat.
• Bekijk samen goed of wij het passende project zijn voor uw behoefte.
• Zo ja, vul dan samen het aanmeldformulier in.

Aanmelden kan het hele jaar. Wij proberen zo snel als mogelijk een passende voorlezer te vinden.

Belangrijkste indicaties voor deelname van NT1 en NT2 gezinnen


• Het kind is tussen 2 en 8 jaar oud en woont in de gemeente Arnhem.

• Het kind heeft moeite met taal (heeft bijvoorbeeld een VVE-indicatie)

• Ouders hebben ondersteuning nodig bij het voorlezen en / of de taalontwikkeling van hun kind (geen expat gezinnen)

• Ouders zijn gemotiveerd om actief mee te doen

• Er is geen sprake van ernstige belemmeringen. Denk bijvoorbeeld aan:

- huiselijk geweld
- zware vormen van autisme
- zware vormen van gedragsproblematiek
- zware vormen van taalontwikkeling- of leerstoornissen

• Ouders zijn bereid om eenmalig een bijdrage van 10 Euro te betalen:
betaling in termijnen bij uitzondering mogelijk; Gelrepas geeft helaas geen korting of vrijstelling.