Waarom de VoorleesExpress?

Waarom de VoorleesExpress?

Inzetten op gelijke kansen in het onderwijs

Kinderen in Nederland blijken ongelijke kansen te hebben in het onderwijs. Ze hebben niet dezelfde kans op een succesvolle schoolloopbaan, ook al zijn ze even slim. Bij gelijke intelligentie is het  bepalend uit welk gezin je komt. Als jouw ouders laagopgeleid zijn en je thuis weinig gestimuleerd wordt, heb je minder kans op een succesvolle onderwijscarrière. 

Het voorkomen van laaggeletterdheid

Bijna 15% van de jongeren heeft een taalachterstand en heeft grote moeite met het begrijpen van hun schoolboeken. Sinds 2003 is het percentage laaggeletterden in Nederland significant toegenomen van 12% naar 18%. Om te voorkomen dat jongeren en volwassenen laaggeletterd worden, moet je investeren in preventie. Een jong kind is enorm gevoelig voor taal. Als een kind drie jaar is kun je al zien dat er een groot verschil is in de woordenschat, tussen kinderen die veel in aanraking komen met taal en kinderen die weinig taal horen. Dit verschil in taalontwikkeling halen kinderen later moeilijk in.

Het benutten van de invloed van ouders en een stimulerende thuisomgeving

Kinderen van ouders die veel voorlezen en die gestimuleerd worden zelf te lezen, zijn gemotiveerder om te lezen, lezen meer en zijn leesvaardiger. Kinderen die thuis actief worden gestimuleerd bij hun taalontwikkeling, die voorgelezen worden en aangemoedigd worden om zelf te lezen presteren beter op school. Deze positieve invloed blijft gedurende de verdere levensloop aanwezig. Ouders kunnen het best zo vroeg mogelijk met een positieve leesopvoeding beginnen.