Aanpak taalachterstand: ouders zijn de sleutel

Aanpak taalachterstand: ouders zijn de sleutel

Educatief partnerschap

‘Kinderen zitten slechts dertig procent van hun wakkere tijd op school,’ zegt Anne Heinsbroek, directeur van de VoorleesExpress, ‘dus het is een gemiste kans om niet te kijken wat er in de overige zeventig procent van de tijd gedaan kan worden. We moedigen ouders aan zelf voor te gaan lezen. Maar daarnaast zoeken we ook samen met het gezin naar andere mogelijkheden om de taalontwikkeling van hun kind te stimuleren. Daarbij gaan we uit van de talenten en mogelijkheden van de ouders en van de interesses van het kind. We vragen ons telkens af: wat past hier? Hoe kan het taalgevoel van dit kind het best gestimuleerd worden? Vervolgens geven we ouders handvatten om dat zelf voort te zetten na afloop van het traject.’

Lees hier het volledige artikel "Aanpak taalachterstand: ouders zijn de sleutel"