Erkenning en effectiviteit

Erkenning en effectiviteit

Bewezen effectief

‘Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deelnemen aan de VoorleesExpress beter presteren op taalvaardigheid zoals boekoriëntatie, begrijpend lezen en woordenschat. Ook is de taalomgeving in huis verrijkt: ouders hebben meer plezier in het voorlezen en zien het belang van lezen meer; het aantal bibliotheekbezoeken is toegenomen en de kinderen kijken vaker en langer in boeken.'

-       Het Nederlands Jeugdinstituut 

'Het project is een toonbeeld van zuivere, belangeloze inzet voor die mensen die taalondersteuning het hardste nodig hebben.' 

 -      Nationale Alfabetiseringsprijs (2010)

'Ik vind het fantastisch dat de VoorleesExpress kinderen meer kansen biedt om boeken te lezen en de weg te vinden naar de bibliotheek!'

-        Koningin Máxima