Bestuur en ANBI

Bestuur en ANBI

Stichting VoorleesExpress is 13 oktober 2017 opgericht en heeft de landelijke coördinatie en doorontwikkeling van de VoorleesExpress per 1 januari 2018 overgenomen van stichting SodaProducties.

Doelstelling
In de statuten zijn de doelen van stichting VoorleesExpress vastgelegd. “De Stichting heeft ten doel het stimuleren van taalontwikkeling bij kinderen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • het initiëren en realiseren van zowel landelijke als wijkgerichte (voorlees)projecten die contacten tussen mensen bevorderen;
  • (voorlees)projecten die contacten tussen mensen bevorderen;
  • het werven en trainen van vrijwilligers voor (voorlees)projecten;
  • het ontwikkelen van tools en materialen die door derden ingezet kunnen worden om de taal van kinderen te stimuleren”.

ANBI
Stichting VoorleesExpress is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat is erkend dat we ons voor minstens 90% inzetten voor het algemeen nut. 

Arbeidsvoorwaarden en beloning
De stichting heeft zelf arbeidsvoorwaarden opgesteld en hierbij een salarisvergoeding van maximaal €4700 per maand op fulltime basis vastgesteld. De directeur/bestuurder is Anne Heinsbroek. Zij ontvangt een salarisvergoeding conform deze arbeidsvoorwaarden.

Raad van Toezicht
De directeur wordt gecontroleerd door een Raad van Toezicht die uit minimaal drie leden bestaat. Zij zijn onbezoldigd. Deze leden zijn (van links naar rechts op de foto):

Arnoud van der Pol
Angelien Eijsink
Hans Janssen (voorzitter)

foto raad van toezicht 2018 bijgesneden

Jaarverslag, jaarrekening en ANBI formulier
De stichting werkt volgens een jaarlijks vastgesteld jaarplan en jaarbegroting, die door de Raad van Toezicht worden goedgekeurd. Na afloop van het jaar wordt in het jaarverslag en de jaarrekening inzicht gegeven in behaalde doelen en stand van zaken bij afronding van het boekjaar.
Jaarverslag-2021-stichting-VoorleesExpress.pdf
Jaarrekening-Stichting-VoorleesExpress-2021.pdf
Jaarverslag 2020
Jaarrekening 2020
VoorleesExpress-ANBI-formulier-2021.pdf

Langer terugkijken? Download hier het jaarverslag van 2019, jaarrekening van 2019het jaarverslag 2018 en de jaarrekening van 2018).

Registratie
RSIN nummer: 858031383
KVK nummer: 69832994