Dag Langaroo!

Dag Langaroo!

Een mooi initiatief

In 2018 ontwikkelden de VoorleesExpress en Meertalig.nl Langaroo. Een online platform waar ouders samen met hun kind leuke opdrachten konden doen in hun moedertaal. We hebben Langaroo ontwikkeld omdat we weten hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen veel taal meegeven en dat ze dat doen in een taal die ze goed beheersen, ook als Nederlands niet hun moedertaal is. Tegelijkertijd zien we dat er in veel talen maar heel weinig boeken, spelletjes en educatieve apps en websites beschikbaar zijn. Met Langaroo wilden we inspelen op de behoefte aan aanbod in andere talen dan het Nederlands (bijvoorbeeld in het Arabisch, Turks en Pools) en maakten we gebruik van de voordelen van digitaal aanbod. In Langaroo konden kinderen en ouders zelf hun avatar-team vormgeven en het taalniveau aanpassen aan het niveau van het kind. Voor iedere afgeronde opdracht ontving je een mooie beloning.

Veel enthousiasme onder professionals

Sinds de lancering in februari 2019 heeft Langaroo veel aandacht gekregen van onder andere logopedisten, bibliotheken en onderwijsprofessionals. Zij hebben bekendheid gegeven aan Langaroo en het onder de aandacht gebracht van ouders van jonge kinderen. In 2019 hebben ongeveer 10.000 mensen Langaroo bezocht. Het was duidelijk dat Langaroo inspeelde op een grote behoefte.

Te weinig terugkerende gebruikers

De reden dat we nu toch besluiten om niet langer door te gaan met Langaroo, is dat we hebben gemerkt dat ouders niet regelmatig terugkomen om samen met hun kind in het Arabisch, Pools of Turks opdrachten te doen en te praten over wat ze zien. Na analyse van de data van de website, hebben we gezien dat er wel veel mensen komen kijken op de website, maar dat ze vervolgens niet (of zelden) terugkeren om het spel vaker te spelen. Daarnaast zien we dat veel gebruikers toch kiezen voor de Nederlandse versie en niet voor de andere talen.

Drempels

We hebben verschillende kleinschalige onderzoeken gedaan om zicht te krijgen op de beleving van de ouder en het kind. Als we ouders bevragen dan zien we dat ze heel enthousiast zijn over Langaroo, maar het toch niet vaker gebruiken. Daar lijkt een aantal factoren in mee te spelen:

  • Ouders zijn onvoldoende overtuigd zijn van de toegevoegde waarde van hun moedertaal. Ze vinden het vooral belangrijk dat hun kind goed Nederlands leert.
  • Ze hebben het idee dat ze zelf onvoldoende bagage hebben om hun kind veel te kunnen op taal gebied.
  • Ze vinden samen praten niet zo belangrijk. Ze leggen eerder de nadruk op het belang van (voor)lezen en woorden oefenen.¬†
  • Ouders zijn niet altijd overtuigd van de toegevoegde waarde van educatieve apps en websites. Ze zien digitaal aanbod vaak niet als iets waardevols en leerzaams.
  • Ouders vinden het lastig om hun kind te sturen in het gebruik van websites en apps. Veel kinderen worden wel beperkt in hun schermtijd, maar niet in wat ze tijdens die schermtijd doen.

Relatief hoge kosten

Langaroo in de lucht houden kost relatief veel geld en ook kost het veel tijd om te zorgen dat alle content in alle talen up-to-date blijft. Met beperkte middelen is het dan extra belangrijk om kritisch te blijven kijken of het het geld en de tijd waard is.

Samen laten zien hoe waardevol meertaligheid en samen praten kan zijn

We denken dat we de overtuigingen en drempels die we signaleren op dit moment niet zomaar kunnen wegnemen met aanpassingen van Langaroo. Hiervoor is meer nodig. Het is essentieel dat we ouders kunnen laten voelen dat hun moedertaal erkend en gewaardeerd wordt en dat ze gaan geloven dat zijzelf iets waardevols te bieden hebben voor kind. Dat ze zien hoe belangrijk het is om veel te praten met je kind en dat ze ervaren wat hen daarbij kan helpen. Wij willen ons er de komende tijd voor inzetten om dit, samen met professionals en organisaties, voor elkaar te krijgen.

Heel veel dank voor alle input en steun

Bij het ontwikkelen aan Langaroo hebben heel veel mensen meegedacht, input geleverd, content gezocht, opdrachten bedacht en teksten vertaald. Mensen hebben dit vrijwillig gedaan omdat ze het belangrijk vonden om bij te dragen aan het doel. We willen hen hiervoor ontzettend bedanken. Daarnaast  willen we Kaliber bedanken een heel inspirerend en aansprekend ontwerp. Voor het ontwikkelen van Langaroo hebben we subsidie ontvangen van TelMeeMetTaal, Fundatie Van den Santheuvel Sobbe, Stichting Kinderfonds van Dusseldorp, Stichting Zonnige Jeugd en Stichting Gereformeerd of Burgerweeshuis en Weeshuis der Doopsgezinden. Heel veel dank voor ieders steun en het vertrouwen.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem gerust contact op met de VoorleesExpress of Meertalig.nl.