Humanitas afdelingen plukken de vruchten van de VoorleesExpress

Humanitas afdelingen plukken de vruchten van de VoorleesExpress

“De samenwerking heeft ons direct nieuwe vrijwilligers opgeleverd ”

Humanitas Noord-Kennemerland en Kop van Noord-Holland zijn voorbeelden van vrijwilligersorganisaties die ruimschoots ervaring hebben met voorleesprojecten maar toch besluiten de overstap te maken naar de goed geoliede machine van de VoorleesExpress. De reden? Ze willen profiteren van het praktische materiaal en het brede netwerk. Vaak tot groot genoegen van de gemeente. “We hebben het beste van twee werelden: een lokaal sterke organisatie die de doelgroep goed weet te bereiken én een bewezen effectieve methodiek.”

gezamenlijk5Saskia Brink is projectleider VoorleesExpress bij Humanitas Noord-Kennemerland – waar Alkmaar onder valt. Haar Humanitas-afdeling sloot zich in 2018 aan bij de VoorleesExpress. “We versterken elkaar op een prachtige manier. We zijn in Alkmaar al jaren een begrip en hebben veel kennis en ervaring in huis. Die kracht hebben we behouden maar we profiteren nu mee van de landelijke kennis en materialen en hebben ons voorleesproject naar een hoger niveau getild. Via het VoorleesExpress-netwerk wisselen we ervaringen uit met andere locaties en leren we van elkaar. Bovendien zien we dat we nieuwe, jongere vrijwilligers bereiken. En dat we meeliften op het succes van landelijke campagnes zoals de wervingsactie van de VoorleesExpress met HEMA. Het leverde ons direct nieuwe vrijwilligers op.” 

Iedereen gelijkwaardig

“De methodiek van de VoorleesExpress biedt onze vrijwilligers en gezinnen structuur, kaders en verdieping,” legt Saskia verder uit. “Ze weten waar ze aan toe zijn en kunnen heel zelfstandig aan de slag. De methodiek is bovendien doorspekt met zaken die wij zelf ook hoog in het vaandel hebben staan: iedereen is gelijkwaardig en ondersteuning is tijdelijk. In het online systeem MijnVoorleesExpress kunnen vrijwilligers zich goed voorbereiden op het traject en vinden ze extra verdieping als ze daar behoefte aan hebben. Tja, eigenlijk wisten we al langer dat we met de VoorleesExpress aan de slag wilden, maar de kosten waren een drempel.”

Bewezen effectief

Marleen Vixseboxse-Wattel, beleidsadviseur Kinderopvang en Onderwijsachterstandenbeleid in de gemeente Alkmaar: “We verstrekken sinds Humanitas zich aansloot bij de VoorleesExpress inderdaad iets meer subsidie, maar dat is het zéker waard. Voor ons als gemeente wordt het steeds belangrijker om zicht te krijgen op de effecten en resultaten van ons beleid. Bij de VoorleesExpress wordt de effectiviteit onderzocht. Je kunt erop vertrouwen dat het programma deugt en effect heeft. Ik herken volledig wat Saskia zegt: Humanitas is na aansluiting dicht bij zichzelf gebleven en verrijkt de eigen kennis en ervaring met de voordelen van de VoorleesExpress. Als gemeente hebben we het beste van twee werelden: een lokaal sterke organisatie die de doelgroep goed weet te bereiken plus een bewezen effectieve methodiek.”

Samenwerken met de kinderopvang

Humanitas Kop van Noord-Holland besloot in 2020 dat het tijd was voor de overstap. Angelique Lewakabessy is projectleider VoorleesExpress Den Helder en vertelt: “We hoorden steeds vaker in onze omgeving over de VoorleesExpress en zagen mooie materialen voorbijkomen. Toen ook partners zoals het ROC en de bibliotheek Den Helder aangaven dat zij veel toegevoegde waarde zagen in de VoorleesExpress-aanpak, waren we overtuigd.” Vanuit die bibliotheek was het onder andere Specialist Voor- en Vroegschoolse Educatie Jolande Feliks die de VoorleesExpress onder de aandacht bracht. “Onze bibliotheek werkt nauw samen met de kinderopvang; samen met de pedagogisch medewerkers bereiken we veel gezinnen die we niet in de bibliotheek zien. Humanitas zorgt ervoor dat gezinnen thuis extra ondersteuning kunnen krijgen. We maken gebruik van hun netwerk en bereiken zo nog meer gezinnen. Op onze beurt zorgen we ervoor dat de VoorleesExpress binnen de kinderopvang bekend is en dat pedagogisch medewerkers kinderen aanmelden.”

Meer gezinnen naar de bieb

“Dit jaar hebben we onze activiteiten voor de VoorleesExpress voor het eerst opgenomen in de plannen richting de gemeente,” vervolgt Jolande. “Daardoor is er nu, vanuit het onderwijsachterstandenbudget, geld om een aantal activiteiten te organiseren in de bibliotheek voor gezinnen die hebben meegedaan aan de VoorleesExpress. Hoe mooi als je deze gezinnen kunt laten zien wat we te bieden hebben!  Sinds Humanitas is aangesloten bij het landelijke netwerk van de VoorleesExpress zie ik dat ze nog professioneler zijn gaan werken en dat het voorleesproject zichtbaarder en bekender is geworden. Er wordt geprofiteerd van de kennis en het aanbod van het landelijke netwerk. Dat maakt ons lokale project nog sterker dan het al was.”

op de bank joy kop noord hollandKaders en reflectie

Angelique: “De VoorleesExpress geeft ons écht wat extra’s. Zo merken we dat scholen en peutercentra ons dankzij de VoorleesExpress locatie-pagina makkelijker weten te vinden. Er komen meer aanmeldingen binnen dan voorheen. Voor onze vrijwilligers biedt de online omgeving MijnVoorleesExpress een duidelijk kader. Het systeem nodigt uit tot reflecteren. In gesprekken met de gemeente vind ik het heel fijn dat ik rapporten uit MijnVoorleesExpress kan gebruiken om meer inzicht te geven in de impact en resultaten.”

Maatwerk

Ook na aansluiting bij de VoorleesExpress kunnen Angelique en haar collega Daniek (verantwoordelijk voor de VoorleesExpress in Schagen en Hollands Kroon) nog altijd maatwerk bieden. “Er is voldoende ruimte om lokaal te kijken wat er nodig is en hier zelf keuzes in te maken. Wij vinden het bijvoorbeeld heel belangrijk om zelf de eerste keer met de vrijwilliger mee te gaan naar het gezin. Dit is niet bij alle VoorleesExpress locaties zo. En soms wijken we, heel eigenwijs, af van bepaalde regels, als we die goed kunnen verantwoorden. Soms kan een gezin bij ons bijvoorbeeld een tweede keer meedoen.”

Feestje

“We zijn zo blij dat we dit project mogen draaien,” concludeert Angelique. “Het is een feestje! We werken er hard voor, maar doordat iedereen het leuk vindt, voelt het bijna alsof het vanzelf gaat. Dat geeft heel veel energie. Iedereen wil meedoen!”

Contact?

Ook actief bij een voorleesproject en enthousiast geworden over de VoorleesExpress? Neem contact op met stichting VoorleesExpress via info@voorleesexpress.nl of 030-7600424 Wist je dat voorleesprojecten die zich in 2021-2022 een jaar lang gratis de materialen en de online omgeving van de VoorleesExpress mogen uitproberen?

gezamenlijk6