De VoorleesExpress werkt!

De VoorleesExpress werkt!

In het kader van het actieprogramma Tel mee met Taal is de VoorleesExpress aangemerkt als een veelbelovend project. Om na te gaan wat het effect is van de VoorleesExpress op de taalvaardigheid van kinderen en de geletterde omgeving thuis, heeft de Erasmus Universiteit in opdracht van Stichting Lezen een effectstudie uitgevoerd.

17 april 2019 maken we de uitkomsten van het onderzoek openbaar. Uit het onderzoek blijkt dat de VoorleesExpress bij deelnemende kinderen een aantoonbaar een positief effect heeft op de taalontwikkeling, specifiek op verhaalbegrip. Verhaalbegrip is een belangrijke voorspeller voor later schoolsucces. Een andere uitkomst is dat dit effect na afloop van de VoorleesExpress minder wordt. De overdracht aan de ouders is dus niet zodanig geslaagd dat ouders de taalontwikkeling op dezelfde manier blijven ondersteunen als de vrijwilliger dit kon.

  • Hier vind je het factsheet met de belangrijkste conclusies over het onderzoek.
  • Een gedrukte versie van het volledige rapport kun je hier bestellen.
  • Hier vind je de blog van directeur Anne Heinsbroek over wat het onderzoek voor haar persoonlijk betekent

Over het onderzoek

Het onderzoek naar de VoorleesExpress is uitgevoerd in het kader van het onderdeel gezinsaanpak van Kunst van Lezen van Stichting Lezen en de Koninklijke Bibliotheek. Kunst van Lezen is onderdeel van het actieprogramma Tel Mee Met Taal, dat is opgezet om laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden.