Welzijnsorganisaties

Welzijnsorganisaties

Zijn er in de buurt gezinnen die extra hulp kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van taal? De VoorleesExpress geeft op een laagdrempelige manier ondersteuning aan deze gezinnen. Daarvandaan kunnen de kinderen en ouders doorverwezen worden naar verder aanbod op gebied van zorg en opvoeding.

Wonen er in jouw gemeente veel kinderen met een taalachterstand? En is er nog geen VoorleesExpress actief? Start een VoorleesExpress of bestel een Voorleespakket