Scholen en Peutercentra

Scholen en Peutercentra

De VoorleesExpress ondersteunt scholen en peutercentra bij het helpen van leerlingen met een taalachterstand.  In de beperkte tijd die je hebt als leerkracht of pedagogisch medewerker, lukt het niet altijd om alle kinderen de juiste begeleiding te geven die nodig is. Hierbij kan de VoorleesExpress helpen. 

Een vrijwilliger gaat buiten de reguliere lesuren thuis bij het gezin aan de slag. De achterstand die kleuters en peuters hebben, wordt zoveel mogelijk ingelopen voordat ze aan groep 3 beginnen. Bij oudere kinderen worden leesvaardigheden ontwikkeld, waardoor ze beter aansluiten op de gevraagde niveaus van groep 3 en 4. De VoorleesExpress zoekt aansluiting op de thema’s die spelen op de school of het peutercentrum. Daarnaast geeft de VoorleesExpress handvaten zodat ouders het voorlezen kunnen voortzetten.

Scholen en peutercentra kunnen meedoen als er een VoorleesExpress in de buurt is. 

Zoek een locatie in de buurt

Is er geen VoorleesExpress in de buurt? Bestel dan een Voorleespakket.