Gemeenten

Gemeenten

Met hulp van de VoorleesExpress hebben gemeenten een krachtig middel in handen om met laaggeletterdheid aan de slag te gaan en ouderparticipatie te vergroten. Dit landelijk programma sluit goed aan op bibliotheekprogramma’s zoals Boekstart en Bibliotheek op School en de landelijke aanpak van laaggeletterdheid. De Voorleesexpress wordt door meer dan 100 gemeenten ingezet en is opgenomen in de databank van effectieve jeugdinterventies van het NJI.

De VoorleesExpress is erop gericht om kinderen in een vroege levensfase - 2 tot 8 jaar - te helpen met taal en lezen. Taalachterstanden zijn op oudere leeftijd haast niet meer terug te dringen. Ook is het moeilijk om de achterstand binnen de reguliere schooltijden in te lopen. Met het voorleestraject van VoorleesExpress krijgt een gezin een half jaar begeleiding om actief aan de slag gaan met lezen en taal. De ouders krijgen van de vrijwilliger van de VoorleesExpress handvatten, zodat ze het voorlezen kunnen voortzetten.

De kinderen die we helpen, zullen in hun verdere (school)carrière minder begeleiding nodig hebben en de verwachting is dat ze beter zullen presteren in de maatschappij.

Is er behoefte aan een VoorleesExpress in uw gemeente? De lokale bibliotheek of welzijnsorganisatie kan een samenwerkingspartner worden van de VoorleesExpress. De VoorleesExpress helpt de gemeente om de juiste mensen met elkaar in contact te brengen.