VoorleesExpress Utrecht: partnerschap met scholen

VoorleesExpress Utrecht: partnerschap met scholen

Helge de BroekerdSamen met scholen ouders adviseren en inspireren

Helge de Broekert vertelt wat het oplevert, dat er in Utrecht geïnvesteerd is op een brede en intensieve samenwerking met (voor)scholen.

Je bent een nieuwe methode gestart, waarin je nu nauwer samenwerkt met een aantal scholen. Kun je iets meer vertellen over deze methode?

In Utrecht hebben we ervoor gekozen om met vaste partnerscholen te werken. Hiervoor zijn meerdere redenen: op deze manier kun je de VoorleesExpress steeds beter aan laten sluiten bij het onderwijs en zo het effect van het traject vergroten. Bijvoorbeeld door een themakalender van school mee te geven aan de voorlezers. Die kunnen daar hun boekkeuze op aan laten sluiten. Daarnaast zorgt een samenwerking ervoor dat je op efficiënte wijze voldoende en geschikte gezinnen kunt interesseren voor de VoorleesExpress. Tot slot zorgt het er ook voor dat de scholen een deel van de verantwoordelijkheid van het project op zich nemen en het project een goede basis krijgt in de stad. Het enige nadeel hiervan is, dat doordat we in Utrecht expliciet met een aantal scholen samenwerken, we enthousiaste ouders of hulpverleners soms ook teleur stellen, omdat we geen plek kunnen garanderen. Maar investeren in de relatie met een school zorgt ervoor dat je samen meer bereikt. Dat wat wij thuis met een gezin doen, goed aansluit bij dat wat er op school gebeurt en andersom. 

Verandert er nu veel op het niveau van de vrijwillige coördinatoren? 

Voor de coördinatoren verandert er op dit moment nog niet veel in hun functie. Het belangrijkste wat verandert, is dat een coördinator wordt gekoppeld aan een school. De coördinator ontvangt achtergrondinformatie over die school: de themakalender, leesfaciliteiten en contactpersoon. Deze informatie kan weer worden ingezet in de begeleiding van de ouders. Met name voor de coördinatoren betekent het dat ze nog meer dienstbaar zijn aan het gezin en hun rol als ondersteuner en begeleider meer diepgang kunnen geven.


Hoe zie je de toekomst? Is er ruimte voor uitbreiding of verbetering?

Er is veel ruimte voor uitbreiding en verbetering. Het kan zijn dat de rol van coördinator zoals die nu is, blijft bestaan: als coördinator begeleid je 5 gezinnen en 5 voorlezers. Er komt dan alleen een extra dimensie bij: verdieping van het project door de werkwijze van de VoorleesExpress aan te laten sluiten bij de werkwijze van scholen. In de toekomst kan het ook zo zijn dat de rol van de coördinator helemaal verandert. Dat je als coördinator aan een vaste school bent gekoppeld of misschien wel twee. Of dat je niet 1 voorleesseizoen coördinator bent, maar voor een heel schooljaar. Er is veel mogelijk en de uitdaging blijft om de ouders zo optimaal mogelijk te ondersteunen in de taalontwikkeling van hun kinderen met vrijwilligers.