Vijf jaar na de VoorleesExpress

Vijf jaar na de VoorleesExpress

Kwalitatief onderzoek

90% van de gezinnen leest regelmatig en 50% ervaart meer leesplezier. Dat zijn de opvallendste uitkomsten van kwalitatief onderzoek onder twaalf gezinnen, vijf jaar nadat zij hebben meegedaan aan de VoorleesExpress.

5 jaar na de VoorleesExpress

 

 

 

 

 

 

 

Positieve resultaten

Voor haar afstudeeronderzoek aan de opleiding Ecologische Pedagogiek (HU), heeft Mirja van Doesburg twaalf oud-gezinnen van de VoorleesExpress geïnterviewd. Ze heeft onderzocht hoe de gezinnen de VoorleesExpress hebben ervaren en wat hen is bijgebleven. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van literatuur, semi-gestructureerde interviews en observaties.

Uit het onderzoek blijkt dat alle gezinnen positief zijn over de VoorleesExpress, de aangeboden boeken en de concentratie van het kind. Het overgrote deel (90%) van de gezinnen leest nog steeds regelmatig (voor). De aanwezigheid van (kinder)boeken, schrijfmateriaal, taalspelletjes en een plezierige omgang tussen de ouders en hun kinderen, wijst op een verrijking van de taalomgeving thuis. Daarnaast ervaart meer dan de helft van alle gezinnen vijf jaar na de VoorleesExpress meer leesplezier en een vooruitgang in het lezen.

Een 'lieve' voorlezer

De voorlezer blijkt een cruciale rol te vervullen in het proces. Bijna alle kinderen weten nog wie hun voorlezer was en hoe hij of zij heette! Ouders geven aan dat de één-op-één aandacht en de 'lieve' voorlezer ervoor zorgden dat het voorlezen serieus werd genomen.

5 jaar na de VoorleesExpress 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Het inzetten van een persoonlijke voorlezer in de thuissituatie maakt de VoorleesExpress uniek ten opzichte van andere taalstimuleringsprogramma's. Doordat de VoorleesExpress bij gezinnen thuis komt, krijgen voorlezers en gezinnen de gelegenheid om een relatie op te bouwen. Binnen deze relatie ontstaat ruimte voor persoonlijk contact en uitwisseling. Hiermee gaat de VoorleesExpress verder dan alleen ouders informeren; ouders worden toegerust om de taalontwikkeling van hun kinderen op hun eigen manier te stimuleren.

De onderzoeker

Als oud-coördinator bij VoorleesExpress Utrecht vond Mirja het ontzettend leuk om de gezinnen te mogen bezoeken. Haar onderzoek heeft bovendien uitstekende waarderingen ontvangen. Over de bezoekjes zegt ze:

"Het mooist vond ik om te zien hoe de families zich de VoorleesExpress herinnerden, veelal positief met leuke verhalen over hoe het voorlezen ging en hoe het gezin het (voor)lezen een plekje heeft kunnen geven. Daarnaast de enorme gastvrijheid van de families, het was voor geen enkel gezin een probleem dat ik bij hen thuis wat vragen kwam stellen. Leuke, grappige en ontroerende verhalen en veel bruikbare feedback, dat tot een mooi eindresultaat heeft geleid."


De gezinnen op de foto's zijn gefotografeerd naar aanleiding van het onderzoek.
Fotograaf: Ruud Vonk.