Partners: Sardes

Partners: Sardes

'Hoe word je een supervoorlezer?'

Zo heet het eerste filmpje uit de online serie over interactief voorlezen, die de VoorleesExpress in samenwerking met Sardes en Stichting Lezen & Schrijven heeft ontwikkeld. Vanuit Sardes is Kees Broekhof inhoudelijk betrokken geweest bij het schrijven van de scripts voor de filmpjes. 

Sardes

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier voor de complete online serie.

Taalontwikkeling

De VoorleesExpress en Sardes werken al zeven jaar samen. Vanuit Sardes geven Kees Broekhof en Hans Cohen de Lara advies aan de VoorleesExpress over taalontwikkeling en ouderbetrokkenheid. Sardes is 'kennismakelaar' en 'kennisontwikkelaar': de organisatie ontwikkelt en verspreidt kennis voor beleid en praktijk op het gebied van onderwijs, opvang en opvoeding.

Kees Broekhof zegt hierover:

“Wij willen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om zich volledig te ontplooien, zonder dat taal daarbij een belemmering vormt. Voorlezen en lezen helpen kinderen om hun taal te ontwikkelen op een manier die past bij het leren van kinderen: intrinsiek gemotiveerd en integraal. Wij stellen alles in het werk om ouders en professionals hierbij zo goed mogelijk te helpen. We doen dat op verzoek van ministeries, besturen, kinderopvangorganisaties, scholen, etc. En soms doen wij dat ook vrijwillig, dat geldt voor onze samenwerking met de VoorleesExpress”.

Effectieve ouderbetrokkenheid

Samen bouwen de VoorleesExpress en Sardes aan een gedeelde droom, door in te zetten op taalontwikkeling en effectieve ouderbetrokkenheid. Doordat de VoorleesExpress bij gezinnen thuis komt, krijgen voorlezers en gezinnen de gelegenheid om een relatie op te bouwen. Binnen deze relatie ontstaat ruimte voor persoonlijk contact en uitwisseling.

Kees Broekhof zegt hierover:

"De VoorleesExpress bereikt een groep waarvan wij weten dat die heel moeilijk te bereiken is. Dat is enorm waardevol en dat draagt bij aan onze ambitie om alle kinderen te willen bereiken. Wij vinden het belangrijk dat wij hierin een rol kunnen spelen. Als ouders die niet gewend zijn voor te lezen overtuigd raken van het belang van voorlezen en als toegerust worden om de taalontwikkeling van het kind via voorlezen te stimuleren, dan is dat een prachtig resultaat.

Ouderbetrokkenheid

 

 

 

 

 

 


"De manier waarop de VoorleesExpress dit aanpakt past precies in onze visie op ouderbetrokkenheid. Wij zien effectieve ouderbetrokkenheid als iets dat in drie fasen tot stand komt: ten eerste een goede relatie opbouwen met ouders, ten tweede ouders informeren en ten derde ouders toerusten. Veel initiatieven rond ouderbetrokkenheid zijn uitsluitend gericht op ouders informeren. Dat is vaak niet voldoende, dat heeft de VoorleesExpress heel goed gezien."