OCW noemt VoorleesExpress praktijkvoorbeeld

OCW noemt VoorleesExpress praktijkvoorbeeld

De VoorleesExpress is genoemd in een brief van minister Jet Bussemaker (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan de Tweede Kamer. Met deze beleidsbrief wil de minister laten zien dat cultuur onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda.

Klik hier voor de volledige kamerbrief over het cultuurbeleid.

Jet Bussemaker OCW

 

 

 

 

 

 

 

De VoorleesExpress wordt genoemd als praktijkvoorbeeld waarin de link tussen cultuur en onderwijs succesvol wordt gelegd. De VoorleesExpress wordt gezien als een project dat zowel educatief als cultureel waardevol is.

Een fragment uit de brief maakt dit goed duidelijk:

"Maar ook buiten het onderwijs ontwikkelen jongeren en kinderen door middel van lessen en educatieve programma's hun creativiteit. (...) Door het lezen van boeken ontdekken kinderen de verbeeldingskracht van taal, waardoor hun creativiteit en identiteit ontwikkeld worden. Door te lezen wordt de woordenschat niet alleen uitgebreid, maar ook verdiept."