Ouders inspireren bij voorlezen en taalontwikkeling

Ouders inspireren bij voorlezen en taalontwikkeling

ouderbetrokkenheid 3

Waarom is ouderbetrokkenheid belangrijk?

Karien van Buuren heeft Pedagogische Wetenschappen gestudeerd met als specialisatie Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken. Bij de RijnbrinkGroep is zij projectleider van de regio Overijssel, daarnaast is zij werkzaam bij Stichting Actief Ouderschap. Hieronder vertelt zij over het belang van de betrokkenheid van ouders bij het voorleesritueel binnen het gezin.

"Met de VoorleesExpress introduceren we het voorleesritueel in gezinnen, wat willen we bereiken in die 20 weken? En hoe zorgen we voor een blijvend effect? De kern is terug te brengen tot het vergroten van de ouderbetrokkenheid thuis. 

Wanneer jonge kinderen opgroeien in een taalarm gezin, horen zij in drie jaar tijd 30 miljoen minder woorden dan kinderen uit een taalrijk gezin. Zo’n 25 procent van de twee- en driejarigen begint de basisschool zodoende al met een achterstand en haalt deze nauwelijks meer in. Het schoolsucces van een zevenjarig kind wordt voor 29 procent bepaald door zijn ouders en voor 5 procent door de school. De betrokkenheid van ouders bij het leren lezen blijkt een positieve uitwerking te hebben op de leesresultaten van kinderen van alle leeftijden en culturen. Het betreft betrokkenheid van ouders thuis. Kinderen zijn gemotiveerder om te lezen als hun ouders zelf veel lezen, veel boeken bezitten, voorlezen aan hun kinderen, helpen met het kiezen van boeken, met hun kinderen naar de bibliotheek of boekwinkel gaan en praten over boeken. Deze kinderen lezen meer en zijn leesvaardiger. Het draagt bij aan goed technisch lezen, begrijpend lezen en de ontwikkeling van de woordenschat.

Ouders vervullen dus een (essentiële) rol bij de leesopvoeding van hun kinderen en er zijn kansen om ouders daarin te stimuleren. Een simpel antwoord op de vraag hoe je ouders kunt betrekken bij de leesopvoeding is er niet. Wel zijn er tips voor een succesvolle aanpak. In Overijssel zetten we daar stevig op in met de Rijnbrinkgroep en de Bibliotheken. Dat is alleen mogelijk met de inzet van al onze partners (onderwijs, welzijn, GGD, logopedie, etc.). Allemaal kunnen zij een functie hebben bij het bereiken en het ondersteunen van gezinnen waarin de leesopvoeding weinig aandacht heeft en niet bijdraagt aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Scholen hebben expertise op het gebied van onderwijs in lezen; bibliotheken op het gebied van leesbevordering; en ouders kennen hun kind het beste. Daarom pleiten we voor een partnerschap tussen ouders, onderwijs en bibliotheek. De uitgangspunten zijn dat kinderen van betrokken ouders het beter doen op school en dat de professional daarbij het verschil maakt. Alleen vanuit een gezamenlijke visie en inzet kunnen we de leesopvoeding van kinderen verbeteren en zo het leesplezier én de taalontwikkeling stimuleren!"