Groei en ambitie: nog eens 800 gezinnen erbij!

Groei en ambitie: nog eens 800 gezinnen erbij!

Voorlezen bij 3.200 gezinnen in 2014

Bereik VoorleesExpress 2013

Geen kind zonder voorlezen: dat is onze missie. Onze bottum-up aanpak blijkt hierin zijn vruchten af te werpen. Maandelijks worden we benaderd door nieuwe organisaties die de VoorleesExpress in hun gemeente willen opzetten. Waren we in 2013 actief in 23 gemeentes, nu lezen we voor in 60 dorpen en steden bij meer dan 3.000 gezinnen. Ook krijgen we er steeds meer vrijwilligers bij. Van een kleine 3.000 vrijwilligers in 2013 zijn we gegroeid naar ruim 3.500 vrijwilligers in 2014. Samen zorgen deze vrijwilligers dit jaar voor meer dan 60.000 voorleessessies bij de gezinnen thuis. En dit aantal groeit nog steeds.


Plannen voor de toekomst

Op dit moment richten we ons op de verankering van het project in bestaand beleid en lokale netwerken. Zoveel mogelijk aansluiten bij het beleid voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE), intensiever samenwerken met voor- en basisscholen en bibliotheken zoveel mogelijk betrekken in ons netwerk. Op deze manier zorgen we voor draagvlak en commitment bij alle partijen, zodat we samen meer impact hebben en ons bereik kunnen vergroten. Zodat we uiteindelijk kunnen zeggen: in Nederland is er echt géén kind zonder voorlezen.