Groei en ambitie: 24 nieuwe gemeenten van start

Groei en ambitie: 24 nieuwe gemeenten van start

In 2014 waren we actief in 75 gemeenten en hebben we 3.500 gezinnen bereikt. Dit voorjaar kwamen er wel 24 nieuwe gemeenten bij. We zijn het jaar 2015 met 99 gemeenten gestart, lezen voor bij 3.700 gezinnen en doen dat met meer dan 4.000 vrijwilligers. De VoorleesExpress groeit, en niet zo'n beetje ook. 


Daarom willen we wat meer vertellen over de drijfveren achter het starten van een nieuwe locatie van de VoorleesExpress. We hebben gesproken met:


Esther Poelmans, projectleider bij VoorleesExpress Rijn en Venen 

fotograaf Walter Planije3

Bij de start van een nieuwe locatie
Fotograaf: Walter Planije


Esther is projectleider bij de in september 2014 gestarte gemeente Kaag en Braassem.  Dit voorjaar kwam daar de gemeente Alphen aan den Rijn bij en nu is ze ook initiatiefneemster om nieuwe gemeenten te laten aansluiten bij VoorleesExpress Rijn en Venen. Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem smaakten blijkbaar naar meer. Een interview over de drijfveren om een VoorleesExpress locatie te starten.


Waarom heb je ervoor gekozen om te starten met de VoorleesExpress? 

De functie van de bibliotheek is momenteel sterk aan het veranderen. Het is veel meer geworden dan een plek waar mensen boeken komen lenen. Voor ons is het bestrijden van laaggeletterdheid een speerpunt van de bibliotheek. Dit is niet alleen omdat we dat belangrijk vinden, maar ook omdat het nu actueel is. Landelijk is er meer aandacht voor en de politiek zet er ook fors op in door meer geld beschikbaar te stellen. Daarnaast is de VoorleesExpress een mooie aanvulling op het wijd verspreidde BoekStart. Het sluit er naadloos op aan en is een logische vervolgstap voor gezinnen waar kinderen weinig worden blootgesteld aan de Nederlandse taal.


Wat is voor jou persoonlijk een reden geweest om met de VoorleesExpress te beginnen?

Ik zit nu al 25 jaar in het marketing- en communicatievak, waarvan de afgelopen drie jaar bij de Bibliotheek Rijn en Venen. Ik kwam erachter dat ik meer direct en persoonlijk contact wilde met mensen. Als communicatiespecialist ben je wel in contact met klanten, maar het is niet één op één. Met de VoorleesExpress kun je écht wat betekenen voor de gezinnen en je ziet dat er ook echt wat verandert. Zo heb ik bijvoorbeeld een vrijwilligster van Hindoestaanse afkomst, die door haar opa en oma veel werd voorgelezen. Dit heeft haar interesse in lezen en leren gewekt en haar gemotiveerd om te gaan studeren. Nu wil ze haar positieve ervaringen met voorlezen overbrengen op een nieuwe generatie jonge kinderen. Zij is een prachtig voorbeeld van wat taal met je kansen in de maatschappij kan doen. Voor mij geldt dit tot op zekere hoogte ook. Ik ben gek op taal en ik ben opgegroeid met media. Ik had een brede belangstelling en met lezen kon ik daar invulling aan geven. Ik leerde me te verplaatsen in een andere belevingswereld. Dat plezier, dat wil ook overbrengen naar anderen. Sinds ik bezig ben met de VoorleesExpress wordt ook mijn eigen wereld verbreed en verrijkt. Ik kom bijvoorbeeld in contact met andere culturen. In de kringen waarin ik ben opgegroeid kreeg ik dat allemaal niet mee.

Wat zijn je verwachtingen voor de nieuwe locatie?

Ik merk dat er in de nieuwe gemeenten waar de VoorleesExpress van start gaat, nog veel voorlichting te geven is. Mensen weten nog niet dat de VoorleesExpress bestaat. Het is even wennen voor iedereen, maar ik verwacht dat het zich als een olievlek gaat verspreiden. Zo is het ook gegaan in Kaag en Braassem en Alphen aan den Rijn. Mensen delen graag hun positieve ervaringen en zo krijgt de VoorleesExpress veel mond tot mond reclame. Ik krijg in Alphen aan den Rijn spontane aanmeldingen van gezinnen én vrijwilligers. En als je goed met je vrijwilligers omgaat, willen ze vaak ook weer een tweede seizoen komen voorlezen.  Ik zou graag ouders die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van taal, ook iets willen bieden. Vaak gaat het met de kinderen en hun taalontwikkeling heel hard en dan zie je dat ouders gaan achterlopen. We gaan samenwerken met andere organisaties in een Taalhuis en een Taalcafé, zodat Bibliotheek Rijn en Venen het hele plaatje kan aanbieden. Een bibliotheek waarin de oude functie van leesbevordering blijft bestaan, maar waarin de aandacht verschuift naar taalontwikkeling en taalplezier voor alle klantgroepen.