Meertaligheid remt de taalontwikkeling van kinderen niet. Integendeel.

Meertaligheid remt de taalontwikkeling van kinderen niet. Integendeel.

Mijn zoon Sjoerd, 6 jaar oud, heeft twee vriendjes, Rayan en Aamir. Nederlands is niet hun moedertaal. Dat wordt meestal negatief gezien, als een gebrek. Maar ik ben jaloers. Jaloers, want wat zijn dié kinderen rijk in taal. Rayan spreekt vloeiend Arabisch én Nederlands. En Aamir spreekt Somalisch, Nederlands en van zijn familie heeft hij ook al best veel Engels opgestoken. Daar sta ik dan met mijn goede gedrag. Ik kan mijn kind niet meer meegeven dan dat gewone Nederlands. Ik wil het taboe doorbreken dat heerst rondom ‘vreemde’ talen. Waarom zouden we alleen focussen op de Nederlandse taal als er zoveel andere mooie talen zijn? Een meertalige opvoeding is geen obstakel, het kan het taalgevoel van een kind juist verrijken.

Lees verder