Ambassadeurs zetten de VoorleesExpress in beweging!

Ambassadeurs zetten de VoorleesExpress in beweging!

VoorleesExpress Amsterdam

VoorleesExpress Amsterdam is in korte tijd uitgegroeid tot de VoorleesExpress met het grootste bereik: dit jaar leest zij voor bij 900 gezinnen. Dit doet zij met de hulp van meer dan 1000 enthousiaste vrijwilligers.

Bijzonder is dat VoorleesExpress Amsterdam steevast hoge waarderingen krijgt van haar eigen vrijwilligers. Schaalvergroting en kwaliteit blijken hand in hand te gaan. Over de uitvoer van het project op grote schaal zegt Femke Pluymert, projectleider VoorleesExpress Amsterdam:

"VoorleesExpress Amsterdam is met steun van de Gemeente Amsterdam in staat om grote ambities te formuleren. Sinds 2013 hebben we het project grootschalig en stad breed uitgerold. We werken intensief samen met gemeente, bibliotheek, onderwijs, andere taalinitiatieven en diverse zorg- en welzijnsinstellingen. Alle partners hebben een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het trainen van vrijwilligers, het toeleiden van gezinnen en het oppakken van diverse hulpvragen."


Werving vrijwilligers

Een van de grootste uitdagingen van werken op grote schaal is de werving van vrijwilligers. VoorleesExpress Amsterdam heeft verschillende manieren gevonden om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en bestaande vrijwilligers te behouden. Femke zegt hierover:

"Enerzijds levert de samenwerking met hogescholen, universiteiten, boekenwinkels en maatschappelijke organisaties een belangrijke bijdrage aan de werving van vrijwilligers. Anderzijds is het onze aanwezigheid en zichtbaarheid in de stad, door middel van posters, flyers, advertenties en nieuwsberichten, maar ook fysieke aanwezigheid. Persoonlijke verhalen van medewerkers of vrijwilligers maken vaak grote impact en zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Om deze uitdaging samen met enthousiaste vrijwilligers aan te gaan, hebben wij de functie van ambassadeur in het leven geroepen. Daarnaast is het belangrijk om te blijven innoveren en op zoek te gaan naar nieuwe partnerschappen en kansen. De komende tijd staat de inzet op grootschalige en structurele samenwerking met het onderwijs en het bedrijfsleven centraal."

Ambassadeurs

Vrijwilligers krijgen de kans om zich te ontpoppen tot ambassadeur. In de rol van ondernemer, verteller of supervoorlezer zetten zij hun eigen talent in. Zo verbindt VoorleesExpress Amsterdam haar vrijwilligers op een bijzondere manier aan de organisatie. Femke:

"Enthousiaste vrijwilligers hebben zich aan VoorleesExpress Amsterdam verbonden als ambassadeur. Zij vinden het leuk om betrokken te zijn bij het project en ondersteunen de organisatie bij het vergroten van de zichtbaarheid en het werven van vrijwilligers en gezinnen. Er zijn drie ambassadeursrollen: die van ondernemer, verteller en supervoorlezer.

Ondernemers zijn vrijwilligers die binnen hun eigen netwerk mensen aan elkaar verbinden en hun netwerk willen inzetten voor de VoorleesExpress. Zij geven bijvoorbeeld presentaties over de VoorleesExpress op hun werk, opleiding of club waar ze actief zijn, of promoten de VoorleesExpress op social media, via een blog en zoeken naar PR mogelijkheden.

Vertellers vinden het leuk om anderen over hun vrijwilligerswerk bij de VoorleesExpress te vertellen. Deze persoonlijke verhalen werken vaak aanstekelijk en zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Ook zorgen zij dat de zichtbaarheid van het project wordt vergroot. Op eigen initiatief of op uitnodiging van VoorleesExpress Amsterdam doen zij hun verhaal.

Tot slot krijgen we regelmatig de vraag of er voorlezers beschikbaar zijn om voor te lezen bij buurtbijeenkomsten of op festivals. Als Supervoorlezer lees je niet alleen graag voor binnen jouw gezin, maar vind je het ook leuk om voor te lezen aan een groep kinderen op andere locaties.

Op deze manier creëren we, als uitvoerende organisatie van de VoorleesExpress, nieuwe betrokkenheid bij vrijwilligers. We zien veel enthousiasme en er worden interessante nieuwe verbindingen gelegd. Zo maken we gebruik van het grote potentieel van onze vrijwilligers."

WalkingFair0401

 

 

 

 

 

 

 

Bregtje (rechts op de foto) is één van de eerste ambassadeurs.


Meer weten?

Neem eens een kijkje op de locatiepagina van VoorleesExpress Amsterdam.