Start een locatie

Start een locatie

Wonen er veel kinderen in jouw regio met een taalachterstand? Bibliotheken en welzijnsorganisaties kunnen een VoorleesExpress-locatie starten. Als lokale VoorleesExpress, organiseer en coördineer je in jouw regio de voorleestrajecten en het vrijwilligersmanagement. Je bent het gezicht van de VoorleesExpress voor vrijwilligers, ouders, verzorgers, de kinderen, scholen, peutercentra en de lokale gemeente.

De VoorleesExpress werkt met een samenwerkingsmodel. Dit doet de landelijke VoorleesExpress onder andere voor haar lokale VoorleesExpress:

  • We bieden vrijwilligersmanagement via ‘Mijn VoorleesExpress’. Deze applicatie helpt je overzicht te houden over de werving, selectie van gezinnen en vrijwilligers, maakt het matchen makkelijk en zorgt dat je de voortgang van processen kunt monitoren.
  • E-learning: via mijn.voorleesexpres.nl krijgen de vrijwilligers toegang tot artikelen en filmpjes rondom thema’s als interactief voorlezen, meertaligheid, ouderbetrokkenheid en boekkeuze.
  • Elke lokale VoorleesExpress krijgt een accountmanager waar hij of zij terecht kan met vragen of suggesties. Daarnaast heb je toegang tot de helpdesk.
  • We faciliteren themadagen en expertsessies om kennis en ervaring uit te wisselen.

Wil jij een VoorleesExpress locatie starten bij jou in de buurt? Neem dan contact met ons op. Is er al een VoorleesExpress actief in jouw gemeente? Misschien kun je trainingen, workshops, intervisiemomenten, of wervingsactiviteiten samen oppakken. 

Zoek een locatie in de buurt